Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ukončení opatření Státní vet.správy k 20.2.2017

1. 3. 2017

Č. j. SVS/2017/024113-C
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro Jihočeský kraj“) podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)
ukončuje
ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Libějovice vyhlášená nařízením Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/008063-C ze dne 16.01.2017 a nařízením Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/022422-C ze dne 16.02.2017.
a zrušuje
1. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/008063-C ze dne 16.01.2017,
2. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/022422-C ze dne 16.02.2017.

 

celé nařízení SVS

 

datum vyvěšení: 1.3.2017

datum sejmutí:   15.3.2017